کتاب «ماشه‌ی خوشحالی»[1] در سال 2000 از سوی انتشارات فورث اِستِیت[2] (با زیرعنوان «زندگی درونی بازی‌های کامپیوتری[3]») در انگلستان و از سوی انتشارات آرکِید[4] (با زیر عنوان «بازی‌های کامپیوتری و انقلاب سرگرمی[5]») در آمریکا منتشر شد. این کتاب مطالعه‌ای است در باره‌ی زیبایی‌شناسی بازی‌های کامپیوتری که شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را با دیگر اشکال هنری از قبیل سینما، نقاشی و ادبیات بیان می‌کند و در نهایت بازی‌های کامپیوتری را به عنوان سیستم‌های نشانه‌شناختی‌ای معرفی می‌کند که می‌توانند «حیرت زیبایی‌شناسانه»ی افراد را تحریک کنند. در سال 2007، پول نسخه‌ی پی‌دی‌اف کتاب را برای دانلود رایگان بر روی وب‌سایتش منتشر کرد و آن را یک آزمایش در روش «بطری انعام» برای نویسندگان نامید. در سال 2013، مجموعه‌ای از یادداشت‌های آقای پول در مجله‌ی اِج، تحت عنوان «ماشه‌ی خوشحالی 2.0» چاپ شد.

پی‌نوشت:
[1] Trigger Happy
[2] 4th Estate:  نام این انتشارات که به معنای ستون چهارم است، به مفهوم دموکراسی و مطبوعات اشاره دارد (مترجم)
[3] The Inner Life of Videogames
[4] Arcade Publishing
[5] Videogames and the Entertainment Revolution